RNDr. Petr Fořt, CSc.

Co na své práci mám rád? 

Spojení vědy s praxí, možnost pomáhat těm, kteří o to stojí, možnost dalšího „praktického výzkumu“, výchova veřejnosti ke zdravé výživě, nyní především snaha o objektivizaci problematiky reálné výživy.

Název přednášky:

Personalizovaná výživa ve sportu v kontextu s novými výživovými směry.

Hledejme objektivní fakta, nepokoušejme se striktně prosazovat jen vlastní  „názor“ navzdory tomu, že osobní příklad lze použít jako jasný argument. Nikdy totiž nelze 100% dokázat, že v případě použití diametrálně odlišného způsobu stravování by výsledky nemohly být daleko lepší. Přemýšlejme stylem „cesta je cíl“. Buďme v kontaktu s těmi, kteří mají odlišný pohled na problém.

Pochopme, že lidský organismus je mimořádně adaptabilní, ale díky genetice se také výrazně lišíme jeden od druhého.  

 

RNDr. Petr Fořt, CSc.

Odbornost: imunochemie, biochemie vrcholového sportu, výživa a biochemie výživy.

Nyní poradce pro výživu, konzultant firmy SUNKINS-Svět zdraví, člen Vědecko-lékařské rady SUNKINS, autor Komplexní nutriční typologie SUNKINS – Svět zdraví. Autor publikací o výživě, autor desítek doplňků stravy. Lektor kurzů poradce pro výživu, atd. 

Osobnost: emotivní, občas nekritický entusiasmus, netrpělivost, pracovitost, snaha o sebevzdělávání a rozšiřování obzorů i v jiných segmentech zdraví a duchovního života. Láska k dětem a zvířatům.

RNDr. Petr Fořt, CSc.

RNDr. Petr Fořt, CSc.

Název přednášky: Personalizovaná výživa ve sportu v kontextu s novými výživovými směry. Hledejme...