PaedDr. Vlado Zlatoš, PhD.

Spolu so svojou manželkou Tinou pôsobia ako poradcovia vo vrcholovom športe, vo firmách, reštauračných zariadeniach i pre bežných ľudí. Obaja sú zároveň aktívni športovci.

Veria v jednoduchú filozofiu, že všetci sa môžeme stať lepšou verziou samých seba, pretože lepšie informácie pomáhajú tvoriť lepší a naplňujúcejší život. 

Název přednášky:

Základné princípy metabolického programovania v praxi.

Dá sa metabolizmus človeka preprogramovať z cukrového na tukový? Existuje súvislosť medzi poškodeným metabolizmom a civilizačnými ochoreniami ako rakovina, diabetes, Parkinson, Alzheimer či iné? Čo ak majú všetky tieto ochorenia spoločného menovateľa a to disfunkčné bunky (resp. mitochondrie), ktoré stoja v epicentre diania nášho metabolizmu? Prečo ľudia dožívajúci sa nad 100 rokov zomierajú na tie isté ochorenia len s tým rozdielom, že ich dostanú o 40-50 rokov neskôr a nie v produktívnom veku? A je vôbec možné metabolizmus človeka a jeho efektivitu odmerať a následne preprogramovať? 

 

Ak nepracujeme s dátami, sme len ďalšia osoba so subjektívnym názorom. Na prednáške budem prezentovať prvé výsledky metabolického výskumu, ktorý sme realizovali pomocou aplikácie MET/FLEX. Cez tento komplexný nástroj sme začali liečiť naše prvé ilúzie a overovať si hypotézy, na ktoré sme doteraz nenachádzali odpovede. Ukážeme si ako spracovávame dáta, čo vyhodnocujeme a aký to má zmysel pre vás.

 

Zároveň odprezentujem aj prvé metabolické protokoly, ktoré sa nám osvedčili a mechanizmy, pomocou ktorých môžete pozitívne ovplyvniť prácu svojho metabolizmu aj vy. Na záver poukážem na dlhú cestu skúmania, ktorú ešte máme pred sebou a reakcie popredných svetových expertov na aplikáciu MET/FLEX. Máte sa však na čo tešiť už teraz. Ste pripravení na toto malé metabolické rebelstvo?

 

PaedDr. Vlado Zlatoš, PhD.

Absolvent Pedagogickej fakulty UKF v Nitre (Mgr. a PaedDr), na Katedre telesnej výchovy a športu. Doktorandský titul (PhD.) zo štúdia na Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzite v Nitre (SPU), katedra výživy ľudí. Absolvent rôznych vzdelávacích kurzov na výživu i pohyb.

Je autorom niekoľkých elektronických publikácií, cvičebných programov a stovák článkov na vlastnom blogu (vladozlatos.com). Inicioval a dohliadal na vývoj niekoľkých funkčných produktov v spolupráci so spoločnosťou Kompava (Wellness Protein, Wellness BAR, Sport Premium energy a Protein Premium energy).

Je zakladateľom športových projektov Akadémia Parkour & Freerun, Skill LAB a TEAM SX. Špecializuje sa na výskum i tréning metabolizmu (flexibilita), funkčný pohyb (plasticita, komplexnosť) a ich praktickú aplikáciu pre bežných ľudí i vrcholových športovcov.

PaedDr. Vlado Zlatoš, PhD.

PaedDr. Vlado Zlatoš, PhD.

Název přednášky: Základné princípy metabolického programovania v praxi. Dá sa metabolizmus človeka preprogramovať...