Mgr. Adam Česlík

Motto: Klasický přístup ke zdravému stravování se až nebezpečně blíží pohanskému uctívání neexistujících božstev, pradávným rituálům a pověrčivému chování. Moc musí být z rukou poradce (Boha) dána do rukou klienta (člověka). Imperativ musí být nahrazena autoregulací. Slepé naslouchání musí být nahrazeno poznáním sebe sama. V té chvíli se z černé skříňky stane studnice poznání a z pohanských rituálů exaktní věda.

Název přednášky:

Dialektický přístup ke stravování.

  • Současné fitness paradigma jako obdoba uctívání neexistujících božstev
  • Nové směry ve výživě jako monoteistická náboženství moderní doby
  • Nedostatečnost našeho poznání v kontextu kognitivního zkreslení
  • Východisko: Dialektický přístup ke stravování
  • Autoregulace I. řádu
  • Autoregulace II. řádu
  • Intervenující proměnné: hormony, neurotransmitery a zdraví.
 
Mgr. Adam Česlík

Psycholog, performance coach, mentor a podnikatel. Zakladatel světově unikátního tréninkového systému Performance training a stravovacího systému Performance lifestyle, které mají v současné době tisíce aktivních klientů. Spoluzakladatel a duchovní otec řetězce silových středisek Performance power center. Autor více než 20ti protokolů o tréninku a stravování, které na několika tisících stranách představují "Nikdy nekončící cestu za překonáváním vlastních limitů." Pořadatel série úspěšných přednášek Performance lifestyle, příznivce alternativních přístupů ke zdraví a nemoci, milovník teoretické fyziky, filozofie a všeho, co vybočuje ze zaběhlých paradigmat.

Mgr. Adam Česlík

Mgr. Adam Česlík

Název přednášky: Dialektický přístup ke stravování. Současné fitness paradigma jako obdoba...